2 Μαρ 2018

Ο μύθος της καθόδου των Σλάβων

του Vostokian

Η ταυτότητα στην Ανατολική Ευρώπη βασίστηκε σε πολλαπλά και διαρκώς μεταβαλλόμενα κριτήρια στην πορεία της ιστορίας. Είτε επρόκειτο για τη γλώσσα, είτε για τη θρησκεία ή για την εθνοτική ένταξη, οι ταυτότητες για πολλούς βαλκανικούς λαούς είχαν ρευστή σημασία. Μία από αυτές τις ταυτότητες είναι η σλαβική εθνοτική ταυτότητα, ένας όρος με έντονα πολιτικοποιημένες συνδηλώσεις. Παλαιότερες θεωρίες πρέσβευαν ότι όλοι οι σλαβόφωνοι λαοί έχουν κοινή καταγωγή και είναι εισβολείς που μετακινήθηκαν προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Αργότερα, οι θεωρίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν στη σύγχρονη πολιτική για να στηρίξουν ένα παρωχημένο status quo ή εδαφικές διεκδικήσεις μη σλαβικών ομάδων. Υπάρχουν όμως στοιχεία, τόσο πρόσφατα όσο και ιστορικά, που δίνουν μια διαφορετική εικόνα. Οι Σλάβοι συνδέονται με δεσμούς γλώσσας, αλλά όχι απαραίτητα αίματος και εστίας, και όσοι υποθέτουν το δεύτερο συχνά χρησιμοποίησαν την υπόθεση αυτή για να δικαιολογήσουν τις δικές τους εδαφικές διεκδικήσεις και να υπονομεύσουν εκείνες των άλλων.
Ας αρχίσουμε από την ίδια τη λέξη «Σλάβος». Η λέξη αυτή σε τελική ανάλυση είναι αλλοιωμένη μορφή τού Sloveni, με το οποίο αυτοαποκαλούνταν οι σλαβικές φυλές. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν οι δύο αυτοί όροι είναι συνώνυμοι. Το Σλάβος είναι κύριο όνομα, που αναπαριστά μια εθνότητα. Το Sloveni είναι περιγραφικό όνομα που συνιστά σχεσιακό όρο. Ισοδυναμεί με μια νοερή ή πραγματική συγγένεια υπό τύπον γλωσσικής ομοιότητας μεταξύ τουλάχιστον δύο διαφορετικών πληθυσμών. Με άλλα λόγια, ένας Μακεδόνας δεν μπορεί, τεχνικά, να είναι «Σλοβένος» από μόνος του. Ένας Μακεδόνας και ένας Σέρβος μπορούν να είναι Sloveni επειδή και οι δύο μιλούν μια κοινή γλώσσα. Μάλιστα, η ίδια η λέξη Sloveni προέρχεται από την κοινή σλαβική λέξη Slovο, που σημαίνει «λέξη». Οπότε, οι λαοί που αυτοαποκλήθηκαν Sloveni μπορούσαν ως ένα βαθμό να κατανοούν ο ένας τον άλλο. Ωστόσο, το ότι μοιράζονται μια κοινή γλώσσα δεν αποδεικνύει απαραίτητα ότι υπήρξε μία μεγάλη μετακίνηση Σλάβων οι οποίοι κατάφεραν να κατακτήσουν και να εποικίσουν σχεδόν όλη την Ανατολική Ευρώπη και μέρος της Ασίας, ενώ προηγουμένως ήταν σχεδόν άγνωστοι.
Οι περισσότεροι υποστηρικτές της θεωρίας περί σλαβικής μετανάστευσης εστιάζουν στις εισβολές κατά της βυζαντινής αυτοκρατορίας το μεσαίωνα. Όπως όλες οι άλλες αυτοκρατορίες, και η βυζαντινή δεχόταν επιθέσεις, λεηλασίες και επιθέσεις από διάφορες φυλές. Από τον 6ο αιώνα, μια ομάδα απροσδιόριστων «βαρβάρων» άρχισε να συγκεντρώνεται κατά μήκος του Δούναβη και να επιτίθεται τακτικά στη βυζαντινή επικράτεια. Πρωτογενείς πηγές δείχνουν ότι σε αυτήν υπήρχαν Ιλλυριοί, Μακεδόνες, Έλληνες, Θράκες, Γέτες, Βένετοι, Σαρμάτες και Σκύθες.
Οι Θράκες, κατά τον Ηρόδοτο[1], ήταν το πλέον πολυάριθμο έθνος στην Ευρασία· μόνο οι Ινδοί τούς ξεπερνούσαν. Επιπλέον, ο Πολύβιος[2] έγραψε και ότι Μακεδόνες και Θράκες συνδέονταν. Τα κατάλοιπα της θρακικής γλώσσας στηρίζουν επίσης το συμπέρασμα αυτό, διότι έχουν εντυπωσιακή ομοιότητα με τις σύγχρονες βαλτο-σλαβικές γλώσσες. Αν οι σύγχρονοι ιστορικοί δέχονταν αυτή την ιδέα, αυτό θα δημιουργούσε ρήγμα στο μοντέλο της σλαβικής μετανάστευσης, διότι οι Θράκες γίνεται ευρέως αποδεκτό ότι ήταν αυτόχθονες. Μεγάλο μέρος του υπόλοιπου θρακικού λεξιλογίου είναι σλαβικό[3] όπως δείχνει η ακόλουθη υποθετική πρόταση, κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από γνωστές θρακικές λέξεις.

ΘΡΑΚΙΚΑ: SERDE GORD, AS BRUZA DADON ZELKIA ANA DZVERI OSTA
μετάφραση: Στο κέντρο της πόλης, γρήγορα έδωσα λαχανικά στο στόμα του κτήνους
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ: SRED GRAD, JAS BRZO DADOV ZELKA NA DZVER USTA
μετάφραση: Στο κέντρο της πόλης, γρήγορα έδωσα μαρούλι στο στόμα του κτήνους


Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να υποστηρίζεται η θεωρία ότι μια φυλή, για την οποία δεν υπάρχουν αναφορές πριν τον 6ο αιώνα, εμφανίστηκε κάποια στιγμή πίσω από την οροσειρά των Καρπαθίων για να καταστεί τελικά η μεγαλύτερη εθνοτική ομάδα στην Ευρώπη, αντικαθιστώντας στο ρόλο αυτό τους Θράκες. Οι Θράκες όχι μόνο κάλυπταν εδαφικά τις ίδιες ως επί το πλείστον περιοχές με τους σύγχρονους Σλάβους, αλλά και οι γλώσσες τους συνδέονταν, όπως αποδείχθηκε. Υπάρχουν λεπτομερείς καταγραφές για τη μετακίνηση των Αγγλοσαξόνων, των Νορμανδών, των Γότθων, των Τατάρων, των Τσετσένων, των Μογγόλων, των Τούρκων και άλλων ακόμη ομάδων· αλλά η σλαβική μετακίνηση, η οποία θα ήταν σίγουρα μία από τις μαζικότερες μετακινήσεις πληθυσμού στην πρόσφατη ιστορία, πέρασε σχεδόν απαρατήρητη από τους ιστορικούς. Αυτό γεννά το ερώτημα: μήπως η ετικέτα «Σλάβος» ήταν απλώς ένα νέο όνομα για ήδη υπάρχοντες πληθυσμούς;
Η πρώτη αναφορά στους Σλάβους έρχεται τον 6ο αιώνα από τον ψευδο-Καισάριο τον Ναζιανζηνό, ο οποίος τους αναφέρει ως Σκλαβηνούς. Οι περισσότερες πηγές τοποθετούν τους Σκλαβηνούς κατά μήκος του ποταμού Δούναβη, ενώ καμία πηγή δεν κάνει λόγο για κάποια πρόσφατη άφιξη. Μάλιστα, ο Βυζαντινός χρονικογράφος Θεοφύλακτος Σιμοκάττης παρέχει μια ενδιαφέρουσα οπτική ως προς το τι θα μπορούσε να σημαίνει για τους Βυζαντινούς Σκλαβηνοί. Λέει: «Όσον για τους Γέτες, δηλαδή τις αγέλες των Σκλαβηνών, αυτοί λυμαίνονταν τις περιοχές της Θράκης»[4]. Οι Γέτες ήταν μια αυτόχθονη φυλή της Θράκης για την οποία υπάρχουν αναφορές από τα αρχαία χρόνια. Είναι σαφές ότι δεν μετανάστευσαν από πουθενά, ούτε αποκαλούνταν προηγουμένως κάπως αλλιώς –μόνο Γέτες. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι τους έβαλαν την ετικέτα «Σκλαβηνοί» διότι και αυτοί, μαζί με άλλες φυλές, άρχισαν να επιτίθενται στη βυζαντινή αυτοκρατορία. «Σκλαβηνοί» ήταν μια συνθηματική ονομασία των βυζαντινών για όλες τις διάφορες φυλές που έκαναν τέτοιες επιδρομές. Και, το κυριότερο, το όνομα αυτό δεν περιοριζόταν στους επιτιθέμενους· σύντομα άρχισε να χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει και τοπικούς πληθυσμούς που επίσης εξεγείρονταν κατά της αυτοκρατορίας. Για παράδειγμα, κάποια ονόματα σλαβικών «φυλών», όπως Tιμοχάνοι, Στρυμόνοι, Καρανατιανιανοί έχουν σαφώς βαλκανική προέλευση, κι όμως οι ομάδες αυτές επίσης αποκαλούνταν «Σκλαβηνοί». Γι’ αυτό, ο όρος Σκλαβηνοί, βασισμένος στο Sloveni, κατέληξε να σημαίνει «αντάρτης», με μειωτική χροιά. Με άλλα λόγια, δεν έγιναν Σκλαβηνοί επειδή μιλούσαν αποκλειστικά μια σλαβική γλώσσα. Μάλιστα, κάποιες σλαβικές φυλές έχουν ονόματα με ιρανικές και σκανδιναβικές ρίζες[5]. Παρότι κάποιες ομάδες μπορεί να χρησιμοποιούσαν σλαβικές γλώσσες ως lingua franca, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όλοι αυτοί έγιναν Σκλαβηνοί διότι τουλάχιστον κάποιες από τις συμμετέχουσες ομάδες χρησιμοποιούσαν τον όρο «Sloveni» για να δηλώνουν τις σχέσεις συγγένειας. Από τη στιγμή που αυτόχθονες θύλακες πληθυσμού άρχισαν να στηρίζουν τις επιθέσεις τους και να σχηματίζουν ζώνες ανταρσίας που ονομάζονταν Σκλαβηνίες, ο μειωτικός όρος έγινε συνώνυμος με το «αντι-βυζαντινός αντάρτης» ή «βάρβαρος επιδρομέας».
Η φημολογούμενη μετανάστευση λάμπει διά της απουσίας της από προφορικές ή γραπτές αναφορές στη σλαβική λαογραφία. Στον μακεδονικό λαϊκό πολιτισμό, ο οποίος περιλάμβανε πάντοτε τραγούδια και ιστορίες για αρχαίους Μακεδόνες βασιλείς, οι Μακεδόνες δεν αναφέρονται ως Σλάβοι, αλλά ούτε και γίνεται λόγος για καμία μετακίνηση από κάποια περιοχή πέραν των Καρπαθίων.
Ωστόσο, με τον εθνικισμό τού 19ου αιώνα να σαρώνει τα Βαλκάνια, ο όρος «Σλάβοι» επανεμφανίστηκε ως αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας κάποιων λαών, αυτή τη φορά με εθνοτικό χαρακτήρα. Εκεί που προηγουμένως δήλωνε τους συγγενείς, τον 19ο αιώνα, την εποχή του μαζικού ιστορικού αναθεωρητισμού, είχαμε τη αναγέννηση του όρου «Σλάβοι» με νέα σημασία. Έντονα επηρεασμένη από τη γερμανική θεωρία ότι όλα τα έθνη πρέπει να διαθέτουν προγόνους στον αρχαίο κόσμο, η μάταιη αναζήτηση κάποιας σλαβικής καταγωγής στηρίχθηκε σε ένα γλωσσικό και φιλολογικό εγχείρημα, και όχι στην ιστορία και την αρχαιολογία ως μέσο προσδιορισμού της εθνοτικής καταγωγής.
Η πρώτη θεωρία που διατυπώθηκε σχετικά βασιζόταν σε γλωσσική ανάλυση του σλαβικού βοτανολογικού λεξιλογίου. Διάφοροι γλωσσολόγοι ισχυρίστηκαν ότι, αφού για πολλά είδη δέντρων χρησιμοποιούνται δάνειες λέξεις από τα γερμανικά, οι Σλάβοι θα πρέπει να προέρχονται από μια περιοχή χωρίς τέτοια δέντρα[6]. Η περιοχή στην οποία κατέληξαν ήταν τα έλη του Πρίπετ στη σημερινή Ουκρανία. Αυτή η ενοποίηση και ο εντοπισμός της καταγωγής των πολυάριθμων σλαβικών εθνών στο Πρίπετ είχε διπλό αποτέλεσμα. Πρώτον, αποδείκνυε ότι οι σλαβόφωνοι δεν ήταν αυτόχθονες στον τόπο τους, δικαιολογώντας έτσι την κατάληψη και κατοχή των τόπων αυτών από άλλους. Επιλέγοντας να χαρακτηρίζουν τους διάφορους λαούς μόνο με το εθνωνύμιο «Σλάβοι», οι Μεγάλες Δυνάμεις τούς εμφάνιζαν ως κατώτερους. Η ετικέτα αυτή τους συνέδεε όχι μόνο με την εντύπωση ότι έχουν ασαφή καταγωγή, αλλά και με τους «σκλάβους». Η συσχέτιση αυτή εξακολουθεί να παρατηρείται και σήμερα σε πολλές γλώσσες: π.χ. στα ισπανικά ο δούλος είναι esclavo, ενώ στα αραβικά Saqaliba.
Η σύγχρονη έρευνα αποκάλυψε ότι είναι σφάλμα να ακολουθείται μια τέτοια προσέγγιση για να διακριβωθεί η καταγωγή. Σε μια προσπάθεια να παγιώσουν την πατρίδα των Σλάβων, γενετιστές απομόνωσαν μία ειδική απλοομάδα –μια ομάδα συναφών παραλλαγών DNA- και αποφάνθηκαν ότι αυτή αποτελεί το «σλαβικό γονίδιο». Αυτή η απλοομάδα R1a, όπως λέγεται, παρουσιάζει φυσικά την υψηλότερη συχνότητα στην Πολωνία, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, με μέσο όρο 65 έως 70 %[7]. Στα Νότια Βαλκάνια, ωστόσο, η μέση συχνότητα ήταν μόνο γύρω στο 15%, πράγμα που δεν αρκεί για να αποδείξει μαζική μετακίνηση. Αυτό που είναι ακόμα πιο προβληματικό για τη θεωρία περί σλαβικής μετακίνησης είναι ότι κάποιες σκανδιναβικές χώρες εμφανίζουν υψηλότερη συχνότητα: περίπου 30%.
Το πρόβλημα με τη χρήση του τίτλου «Σλάβοι» για να δηλωθεί κάποια εξ αίματος καταγωγή δεν αφορά μόνο τους Μακεδόνες. Τον 20ό αιώνα οι Κροάτες ξεκίνησαν μια προσπάθεια να στοιχειοθετήσουν ότι έχουν ιλλυρική καταγωγή, οι δε Πολωνοί σαρματική. Και οι δύο προσπάθειες κατεστάλησαν από την αυστροουγγρική και τη ρωσική αυτοκρατορία, αντίστοιχα. Με το ξέσπασμα του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, η ισχυρή ενότητα που είχε δημιουργηθεί με τη σλαβική εθνοτική ταυτότητα άρχισε να έχει τεράστιο κόστος. Στο μυαλό του Χίτλερ, καθώς η επανάσταση των μπολσεβίκων είχε Εβραίους ηγέτες, όλοι οι σλαβικοί λαοί κρίθηκαν συνειρμικά Untermenschen (υπάνθρωποι). Καθώς, επιπλέον, σλαβικοί λαοί όπως οι Τσέχοι και Σλοβάκοι είχαν «καταλάβει» γερμανικά εδάφη, η θεωρία περί εισβολής αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη και για τη ναζιστική ιδεολογία. Τελικά, η ετικέτα αυτή έπληξε όλα τα έθνη. Ειδικά η ανατολική Ευρώπη είναι ένα χρυσωρυχείο από ζωντανές ιστορίες, πολιτισμούς και λαούς. Η σλαβική εθνοτική ετικέτα δημιουργεί μια πλαστή ενότητα, που ισοπεδώνει τις ταυτότητες των ανθρώπων.
Δεν είναι παράδοξο ότι ο χαρακτηρισμός αυτός χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον την περίοδο του κομμουνισμού στη Γιουγκοσλαβία. Το καθεστώς του Τίτο διαρκώς κατέστελλε τον εθνικισμό και τις μη κρατικές ταυτότητες. Με το να ομαδοποιεί τους πάντες υπό τη σλαβική εθνότητα, εμφάνιζε όλους τους Γιουγκοσλάβους (κατά λέξη «Νότιους Σλάβους») να έχουν κοινή ιστορία και καταγωγή, άρα και κοινό μέλλον. Η θεωρία περί σλαβικής εθνότητας και μετακίνησης βόλευε επίσης τη Ρωσία, η οποία μπορούσε έτσι να εμφανίζεται ως «Μητέρα Ρωσία», εφόσον η κοιτίδα των Σλάβων ήταν σε ρωσικό έδαφος. Το γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα υιοθετεί αυτή την κομμουνιστικής έμπνευσης θεωρία για να εμφανίσει τους Μακεδόνες και άλλους ως «απλώς Σλάβους», εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό, τώρα όπως και τότε: ενοποιεί μία ομάδα και της επιβάλλει βίαια μία ταυτότητα. Απεικονίζοντας τους Μακεδόνες ως Σλάβους, η Ελλάδα καταφέρνει να συγχέει τη διακριτή φύση της ταυτότητας και της ιστορίας τους, συνδέοντάς τη με την ιστορία των πολυάριθμων άλλων σλαβικών εθνών. Επιπλέον, η γενίκευση της χρήσης του όρου «Σλάβοι» για τους Μακεδόνες έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται γελοία η διεκδίκηση της μακεδονικής ιστορίας, όπως εκείνης του Μεγάλου Αλέξανδρου, αφού υποτίθεται ότι οι Σλάβοι ήρθαν αργότερα στα Βαλκάνια.
Όπως όλες οι ετικέτες, ο όρος αυτός οδηγεί τρίτους αποδέκτες σε γενικεύσεις και παρανοήσεις. Ευτυχώς, η κίνηση προς διαχωρισμό της πολιτικής από την ιστορία έχει αρχίσει και επιφανείς ανθρωπολόγοι και ιστορικοί όπως ο Florin Curta, ο Mario Alinei και ο Charles Abraham Bryant θέτουν πλέον υπό αμφισβήτηση τη σλαβική ετικέτα, και τη θεωρία περί μετανάστευσης συνολικά. Η ταυτότητα στα Βαλκάνια έχει τη δυνατότητα να μεταστραφεί ακόμα μια φορά. Αν αποκαταστήσουμε τον όρο «Σλάβοι» στον αρχικό του σκοπό –να δηλώνει τη συγγένεια-, αυτό θα επιτρέψει όχι μόνο την αναδιεκδίκηση ατομικών ταυτοτήτων, αλλά επίσης την αποδοχή και την προβολή των διαφορών.
Πηγή εδώ

21 Φεβ 2018

«Δεν είμαστε μόνο εμείς, υπάρχουν περισσότεροι, όχι μόνο εδώ, αλλά παντού»

Oμάδα 200 διανοούμενων εξέδωσε ανοιχτή επιστολή προς τους πολιτικούς ηγέτες!
 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ;


Βαθιά ανήσυχοι και θορυβημένοι από τον τρόπο που η κυβέρνηση έχει χειριστεί τη διαδικασία των συνομιλιών με την Ελλάδα αναφορικά με το συνταγματικό όνομά μας και την εθνική ταυτότητα, αισθανόμαστε την ιστορική ευθύνη να μην παραμείνουμε σιωπηλοί και να απευθυνθούμε σε ολόκληρο το Μακεδονικό και παγκόσμιο κοινό, στο πνεύμα της σκέψης του Μισίρκοβ: τι κάναμε και τι πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια;
Θέλουμε να επισημάνουμε ότι:
1) Η Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι ένα ειρηνικό μέλος της διεθνούς κοινότητας και δεν έχει καμία ενεργή διαμάχη με κανένα από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ. Το δικαίωμά μας στην αυτοδιάθεση και αυτοπροσδιορισμό δεν προέρχεται από το 1991, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας ιστορικής διαδικασίας αυτό-βεβαίωσης και του αγώνα για δικό της κράτος, η οποία συμβολικά ξεκίνησε, σε πρώτη φάση, με το Ίλιντεν το 1903 και στέφθηκε σε τη δεύτερη φάση – στη συνέλευση του ΑΣΝΟΜ το 1944. Το Τρίτο Ίλιντεν, στις 8 Σεπτεμβρίου του 1991, ήταν απλώς μια πράξη της συνέχειας, που νομιμοποιήθηκε από τα πορίσματα της έκθεσης της Επιτροπής Μπάντιντερ και την ετυμηγορία του Διεθνούς Δικαστηρίου δικαιοσύνης το 2011.
2) Η ένταξη της Δημοκρατίας της Μακεδονίας στον ΟΗΕ έγινε με κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη, όπου στο κράτος επιβλήθηκαν δύο πρόσθετους και παράνομους όρους – την υποχρέωση στις διεθνείς σχέσεις να εκπροσωπείται με την αναφορά «FYROM», καθώς και να συνομιλήσει με την Ελλάδα για διαφορές σχετικά με το όνομα. Λόγω της αδυναμίας του κράτους, της ανίκανης διπλωματίας και της δειλής και υποτακτικής ηγεσίας του κράτους, οι συνομιλίες μετατράπηκαν σε διαπραγματεύσεις. Σήμερα είμαστε μπροστά στο τελεσίγραφο για αλλαγή του συνταγματικού ονόματος του κράτους, την κοινή πολιτική μας κοινότητα.
3) Η απόφαση σχετικά με το θέμα βγαίνει από τα πλαίσια των καθιερωμένων αρμοδιοτήτων των φορέων εξουσίας. Κανείς, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου και του Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν έχει συνταγματική εξουσία να αποφασίζει για την αλλαγή του ονόματος, ακόμη και αν είναι "μόνο" για διεθνή χρήση. Η υπόσχεση ότι ο λαός θα αποφασίσει με δημοψήφισμα, επίσης, δεν βασίζεται ούτε στο Σύνταγμα ούτε στο νόμο, διότι για την αλλαγή του ονόματος της χώρας και ειδικότερα για τις διατάξεις περί ταυτότητας, δεν υπάρχει κανένας κανόνας του θετικού δικαίου για την διεξαγωγή δημοψηφίσματος, ούτε συμβουλευτικού, ούτε υποχρεωτικού.
4) Τα τελευταία 27 χρόνια, πάνω  από 137 κράτη μας αναγνωρίζουν με το συνταγματικό όνομά μας, και οι επίσημοι κρατικοί εκπρόσωποι μας, στη διεθνή επικοινωνία, χρησιμοποιούν την συνταγματική ονομασία (Republic of Macedonia, στην αγγλική γλώσσα επικοινωνίας). Διανοούμενοι, εργαζόμενοι στον πολιτιστικό τομέα, συγγραφείς, επιστήμονες, καλλιτέχνες, γιατροί και επαγγελματίες σε όλους τους τομείς, με τις διεθνείς επιτυχίες τους, κατάφεραν να πετύχουν ώστε  οι συνάδελφοι και οι συνεργάτες τους να τους σέβονται και να τους αποκαλούν με τον τρόπο που είναι κοινό σε όλες τις άλλες τρίτες χώρες.
Ως εκ τούτου, καταθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν χρησιμοποιεί όλα τα νομικά, πολιτικά και ηθικά εργαλεία που είναι αναμφισβήτητα στην πλευρά της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ρωτάμε:
1) Γιατί σιωπάτε σχετικά με την έκθεση Badinter;
2) Γιατί συμπεριφέρεστε ως ένοχος / αλυτρωτιστής, όταν έχετε στο χέρι την ετυμηγορία του Διεθνούς Δικαστηρίου των Ηνωμένων Εθνών, που υποστηρίζει ρητώς ότι καμία ενέργεια της χώρας μας δεν είναι ή δεν ήταν αλυτρωτική;
3) Ποιος σας εξουσιοδότησε να διαπραγματευτείτε το όνομα και την ταυτότητα;
4) Γιατί ασκείτε πίεση στο κοινό ότι αυτή είναι μια ιστορική στιγμή για εισδοχή στο ΝΑΤΟ, όταν τα γεγονότα λένε ότι η σύνοδος κορυφής δεν είναι απαραίτητη εάν τα μέλη του ΝΑΤΟ αποφασίσουν να δεχθούν τη χώρα χωρίς εκβιασμό, σύμφωνα με την Ενδιάμεση Συμφωνία και την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου δικαιοσύνης του OHΕ;
5) Χωρίς πολιτικό όραμα, θάρρος και ανδρεία, εσείς, οι πολιτικοί της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης, προσπαθείτε να καταστείλετε οποιαδήποτε ουσιαστική συζήτηση και να αποφύγετε τη λογοδοσία προς τους πολίτες, των οποίων τη ταυτότητα διαπραγματεύεστε. Μήπως σχεδιάζετε να "απαγάγετε" αυτό το ζήτημα και να το επιλύσετε με έναν μη συνταγματικό και αυθαίρετο τρόπο, φέρνοντας το κοινό μπροστά σε τετελεσμένη πράξη;
Εκτιμούμε ότι είναι μια έκφραση απόλυτης πολιτικής αλαζονείας οι πολίτες να αντιμετωπίζονται ως υποκείμενα ή ως παιδιά, και να κρύβεται απ’ αυτούς αυτό που πραγματικά διαπραγματεύεται. Αντιδημοκρατική είναι η φίμωση όσων διαφωνούν με τις διαπραγματεύσεις,  τον χαρακτηρισμό τους - άμεσα ή έμμεσα - ως εθνικιστές, ως αντιδραστικά στοιχεία και ως ανήκοντες σε αντι-δυτικού προσανατολισμού κύκλους.
Επισημαίνουμε ότι με αυτόν τον τρόπο η εξουσία αποξενώνεται από το λαό της (δήμος), θέτοντας σε κίνδυνο όλα εκείνα για τα οποία πολλές γενιές πέθαναν στη φυλακή ή στο πεδίο της μάχης με το όνομα «Μακεδονία» στο στόμα, κι ακόμη περισσότερο όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί και με αυτά που η Μακεδονία είναι αναγνωρίσιμη έξω από τα σύνορά της  χάρη στην επιτυχία των πιο πολύτιμων επιστημόνων, επαγγελματιών, αθλητών, καλλιτεχνών της και άλλων, ανεξάρτητα από την εθνοτική τους καταγωγή.
Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται και για κανένα λόγο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται το διπλωματικό απόρρητο ως δικαιολογία, όταν πρόκειται για δικαιώματα για τα οποία οι πρόγονοί μας πολέμησαν, και όχι οι ψηφοφόροι σας. Αυτά είναι δικαιώματα που ανήκουν σε κάθε άτομο αλλά και σε κάθε έθνος στον κόσμο, σύμφωνα με τον Χάρτη και την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Από μας απαιτείται κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ σε κανέναν, να βλέπει τον θάνατο του λαού του, σε όλη τη ζωή μας!
Επομένως, ζητάμε:
1) Σταματήστε τη προπαγάνδα ότι υπάρχει εθνική συναίνεση και ότι οι διαπραγματεύσεις είναι "μόνο" για να αλλάξετε το όνομα του κράτους. Και ο κοινός άνθρωπος γνωρίζει ότι γίνεται λόγος για την μακεδονική ταυτότητα, τη δική μας εδώ και των Μακεδόνων που είναι μειονότητα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες γειτονικές χώρες.
2) Αναγνωρίστε ότι δεν έχετε μια στοιχειώδη στρατηγική ή μια οικοδομημένη θέση σε αυτό το θέμα! Ζητάμε να αρχίσετε αμέσως διαβουλεύσεις σχετικά με την προσέγγιση που προσπαθείτε επίμονα να κρύψετε. Να διακόψετε τις διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Μάθιου Νίμιτς και να πάτε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ως τη μόνη διεθνή αρχή στην οποία η Μακεδονία δεν είναι ο Δαβίδ εναντίον του ισχυρού Γολιάθ αλλά ένα ισότιμο μέλος με όλες τις χώρες που την αναγνωρίζουν με το συνταγματικό όνομα, να τερματιστεί η χρήση της αναφοράς και να υιοθετηθεί ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που θα εγγυάται στην Δημοκρατία της Μακεδονίας την ελεύθερη είσοδο σε διεθνείς οργανισμούς με το συνταγματικό όνομα.
3) Προσπαθήστε να ενώσετε το έθνος και να δημιουργήσετε μια πραγματικά εθνική συναίνεση σχετικά με τις εσωτερικές προτεραιότητες και τις δημοκρατικές αξίες, αντί να δώσετε προτεραιότητα στην εξωτερική πολιτική που διεξήχθη υπό υπαγόρευση, με άσκηση πίεσης και διαίρεση των πολιτών της, προς όφελος ξένων γεωπολιτικών συμφερόντων . Γυρίστε και κοιτάξτε τη δική σας αυλή, τις αναρίθμητες υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν και τις απογοητεύσεις. Καμία διεθνή παρουσία δεν θα μπορέσει να κάνει ό, τι είναι δικό μας καθήκον και για το οποίο είστε κυρίως υπεύθυνοι! Ενημερώστε την ΕΕ ότι διαθέτουμε την ικανότητα ένταξης μέσω της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων στον τόπο μας! Η Μακεδονία είναι πιο σημαντική από οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό!
Προειδοποιούμε ότι με την επιμονή στην επείγουσα "επίλυση διαφορών" στην οποία ούτε ο Σολομών δεν θα συμμετείχε, προκαλείτε άμεσα αβεβαιότητα, φόβο και πιθανή εσωτερική σύγκρουση. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Μακεδονία είναι το μόνο που έχουμε, ότι είναι η μοναδική πολιτική μας κοινότητα και ότι πολιτική κοινότητα δεν υπάρχει χωρίς ταυτότητα, χωρίς θεμελιώδεις αξίες γύρω από τις οποίες δημιουργήθηκε και τις οποίες καλλιεργεί, χωρίς δημοκρατία και τον αμοιβαίο σεβασμό, εμείς οι υπογράφοντες έχουμε αποφασίσει να σταθούμε δημόσια στον αγώνα  για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητά μας που δεν υπόκεινται ούτε σε διαπραγματεύσεις ούτε σε συμφωνίες. Αν οι πολιτικοί της κυβέρνηση και της αντιπολίτευσης κωφεύσουν σε αυτές τις ενδείξεις, θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι θα αντιμετωπίσουν μη-βίαιη αντίσταση και ότι θα τους θυμούνται για τον αντεθνικό, υποτακτικό και προδοτικό ρόλο τους όλες οι μελλοντικές γενεές των Μακεδόνων.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ («
δεν είμαστε μόνο εμείς, υπάρχουν περισσότεροι, όχι μόνο εδώ, αλλά παντού»):


Μπιλιάνα Βάνκοβσκα, καθηγήτρια
Γκορντάνα Σιλιάνοβσκα Ντάβκοβα, καθηγήτρια
Ράτκο Γιάνεβ, ακαδημαϊκός
Σίμονα Γκρούεβσκα Μάτζοβσκα, καθηγήτρια
Μίτκο Μάτζουνκοβ, ακαδημαϊκός
Βίτομιρ Μίτεβσκι, ακαδημαϊκός
Σόλζα Γκρτσεβα, καθηγήτρια
Έλκα Γιάτσεβα Ούλτσαρ, καθηγήτρια
Λιούμπομιρ Τζουτζούλοβσκι, καθηγητής
Μαρία  Ρίστεσκα, ερευνητής και αναλυτής δημόσιας πολιτικής
Γκόραζντ Ροσοκλίγια, καθηγητής (ΗΠΑ)
Γιόβαν Ντόνεβ, πρέσβης
Λέονιντ Γκρτσεβ, ακαδημαϊκός
Ιγκορ Γιάνεβ, ανώτερος επιστημονικός ερευνητής (Σερβία)
Βέρα Λάλτσεβσκα, ανταποκριτής του ΟΗΕ
Γκόραν Τραϊκοβσκι, μουσικός
Αλεξάνταρ Νόσπαλ, σχεδιαστής
Ντίμιταρ Απάσιεβ, αναπληρωτής καθηγητής
Αντοανελα Πέτκοβσκα, καθηγήτρια
Ζίντας Ντασκάλοβσκι, καθηγητής
Μπόγκνταν Μπόγκντανοβ, καθηγητής
Νάντε Πρόεβα, συνταξιούχος καθηγήτρια
Μίχαηλο Πόποβσκι, καθηγητής
Ιγκορ Στανόϊοσκι, συγγραφέας
Ράντιτσα Νικοντίνοβσκα, καθηγήτρια
Τόντορ Νόσπαλ, διευθυντής, ορθοπεδικός χειρούργος
Μαρίνα Τσβέτκοβσκα, επιστημονικός ερευνητής (Καναδάς)
Ήλια Ατσεσκι, καθηγητής
Ζόραν Βιτάνοβ, οικονομολόγος
Κύριλ Μπάρμπαρεεβ, καθηγητής
Νατάσα Κότλαρ, καθηγήτρια
Γκιόργκι Τσακαργιάνεβσκι, καθηγήτρια
Λίλιανα Γκούσεβσκα, καθηγήτρια
Μίσο Νέτκοβ, καθηγητής
Γιάνε Μπόγκντανοβ, καθηγητής
Τράϊτσε Βιτάνοβσκι, γιατρός(Νέα Ζηλανδία)
Ρίνα Κίρκοβα, καθηγήτρια
Μελπομένη Κόρνετι, καλλιτέχνης και πρεσβευτής
Ζβόνκο Νικοντίνοβσκι, καθηγητής
Ιγκορ Ούλτσαρ, καθηγητής
Τράϊτσε Στογιάνοβ, καθηγητής
Ιλινα Γκάρεβσκα, ειδικός στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Μίτε Στέφοσκι, λογοτέχνης
Νίκολα Πιγιανμάνοβ, καλλιτέχνης καλών τεχνών
Ιβόνα Οπέττσεσκα Τατάρτσεβα, εθνο-χορογράφος και διευθυντής ορχήστρας
Γκορντάνα Μονίπενι, νομικός (Ολλανδία)
Μάγια Ανγκέλοβσκα-Πάνοβα, καθηγήτρια 
Νατάσα Β. Σάβιτς, αρχιτέκτονας
Έλη Λούτσεσκα, επιστημονικός σύμβουλος
Σάσο Τατάρτσεβσκι, καθηγητής
Σλάβε Γκιόργκο Ντίμοσκι, ποιητής
Τόντορ Τσεπρεγκάνοβ, καθηγητής
Γκότσε Τσβετάνοβσκι, καθηγητής
Ανίτα Χρίστοβα, επιχειρηματίας
Ανα Νικοντίνοβσκα Κρστέβσκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια
Βεσέλινκα Λάμπροσκα, καθηγήτρια
Ρούμπενς Μουράτοβσκι, ηθοποιός
Λίντια Γκορατσίνοβα-Ιλίεβσκα, καθηγήτρια
Αλεξάνταρ Σούλεβσκι, επιστημονικός συνεργάτης (Ολλανδία)
Τσβέταν Γκάβροβσκι, καθηγητής
Ιβο Μπάρου, σκηνοθέτης  ταινιών
Νίκολα Ζέζοβ, καθηγητής
Βέλικα Στόϊκοβα Σεραφίμοβσκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια
Τράϊτσε Μπγιάντοβ, λογοτέχνης και δημοσιογράφος
Μαρία Τσίτσεβα-Αλέξιτς, καθηγήτρια
Βαλεριι Σοφρονίεβσκι, καθηγητής
Λάζε Τρίπκοβ, καλλιτέχνης
Σλόμποτκα Αλέξοβσκα, καθηγήτρια
Μαρία Τοντόροβσκα, καθηγήτρια (ΗΠΑ)
Γκόραν Μούργκοσκι, διαχειριστής επενδύσεων (ΗΠΑ)
Μόϊσο Μόϊσοβσκι, συνταξιούχος δημοσιογράφος
Λιούμπιτσα Μιγιάλκοβιτς, αρχιτέκτων και ζωγράφος
Μπλαγκόγια Γιανάκοβ, καθηγητής
Εμιλία Τοντόροβα Βότερς, καθηγήτρια (Ιταλία)
Μετόντιγια Α. Κόλοσκι, πολιτικός επιστήμονας (ΗΠΑ)
Νίκιτσα Μόϊσοβσκα Μπλάζεβσκι, καθηγήτρια
Βάσιλ Πετρούσεβσκι, νεωτεριστής
Μίλιτσα Πετρούσεβσκα, επικεφαλής προγράμματος
Κόνσταντιν Μίνοσκι, καθηγητής
Βίκτορ Γκιάμοβσκι, καθηγητής
Βλάτκο Νεντέλκοβσκι, αναπληρωτής καθηγητής
Ολιβερ Αρσοβκι, ειδικός  ραδιοθεραπευτής
Μπίλιανα Τσακμάκοβα, δικηγόρος
Ράντε Ρίστεσκι, δικηγόρος
Ντράγκανα Βλάχοβα, οικονομικός διευθυντής
Μακέντονκα Τέβτσεβα, φυσικός
Αλεξάνταρ Μιχαήλοβσκι, φυτοπαθολόγος (Ιταλία)
Σνέζανα Ζίβτσεβσκα-Στάλπερς, διαχειρίστρια (Ολλανδία)
Αλεξάνταρ Ρούσιακοβ, συγγραφέας
Ιβάντσο Πόποβ, νομικός (ΗΠΑ)
Νέστορ Όγκιναρ, καθηγητής (ΗΠΑ)
Μίλιτσα Όγκιναρ, καθηγήτρια (ΗΠΑ)
Λέανα Ουγκρίνοβσκα, υποψήφια Διδάκτορας (Αυστραλία)
Σλάβκο Μάνγκοβσκι, Ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΗΠΑ)
Κόσταντιν Ριστομάνοβ, επιχειρηματίας
Ιρένα Πάβλοβα Ντε Οντορίκο, λογοτέχνης
Βέρα Βάνκοβσκα Ванковска, αρχιτέκτονας (Ντουμπαϊ)
Μπίλιανα Μλαντένοβα, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός  
Ντένις Σπάσοβσκι, διπλ. μηχανικός
Γιόβαν Πόποσκι, μηχανικός και ορειβάτης (Όρος Everest 1989)
Ιβάνκα Βασίλεβσκα, καθηγήτρια
Ανγκέλινα Τρέντσεβα Ανγκέλοβα, ηθοποιός
Ρούζιτσα Μανοϊλοβιτς, καθηγήτρια
Βίκτορ Χρίστοβσκι, καθηγητής
Τίχομιρ Στογιάνοβσκι, καθηγητής
Γκορντάνα Αποστόλοβσκα, καθηγήτρια
Γκόλουμπκα Νέτσεβσκα Τσβετάνοβσκα, καθηγήτρια
Βιολέτα  Μίρτσεβσκα, καθηγήτρια
Σάντρα Ντιμίτροβσκα-Λάζοβα, αναπληρώτρια καθηγήτρια
Σουζάνα Τοπούζοσκι, καθηγήτρια
Τράϊτσε Νικόλοβσκι, συνταξιούχος επιχειρηματίας
Ντάβτσε Νάσεβσκι, ποιητής
Σάσο Μλαντένοβ, διπλ. μηχανικός
Λίνα Αργκαϊ, οδοντίατρος (Κροατία)
Ζορζ Κούλιεβαν, μηχανικός
Ιβιτσα Μίλεβσκι, καθηγητής
Μπράνκο Γκοργκίεβ, καθηγητής (Σερβία)
Πέτροβσκι Μπλαγκόϊτσε, εικονογράφος
Πέταρ Γκόρκο, ηθοποιός
Φίλιπ Σίμεσκι, υποψήφιος Διδάκτορας (ΗΠΑ)
Μίοντραγκ Βτσκοβ Ιβάνοβ, επιχειρηματίας (Ισπανία)
Πρότογερεϊ Βίκτορ Στόϊτσεβ-ιερέας
Μάριαν Ιβάνοβσκι, ανώτερος οικονομικός αναλυτής (Γερμανία)
Νίνα Σαρλαντσίεβα, οδοντίατρος
Ρίστο Πλάτανσκι, οικονομολόγος (Ουγγαρία)
Στόγιαν Νικόλοβ, μάστερ στα Χρηματοοικονομικά (ΗΠΑ)
Ζίβκο Γκροζντάνοβσκι, συγγραφέας
Βέντρανα Τσβέτκοβσκα, επιστημονικός συνεργάτης (Καναδάς)
Βόϊσλαβ Μποροζάνοβ, συνταξιούχος αρχιτέκτων
Σάσο Πόποβσκι, ακαδημαϊκός ζωγράφος
Μίλαν Βάνκοβσκι, μηχανικός (Ντούμπαϊ)
Κρούμ Βέλκοβ, δημοσιογράφος
Λιούμπινκα  Ντόνεβα, καθηγήτρια μακεδονικής γλώσσας
Πέταρ Γιορντάνοσκι, ανώτερος διευθυντής έργου
Ανα Μαρία Μίτροβσκα, βοηθός έργου
Σάντρα Πριλεπτσάνσκα Πόποβσκα, βοηθός έργου
Ντίμιταρ Νάσεβ, διαχειριστής προγράμματος (ΗΠΑ)
Λιούμπεν Τοντόροβσκι, επικεφαλής μηχανικός τεχνολόγος (ΗΠΑ)
Αλεξάνταρ Τάσεβσκι, αρχιτέκτων
Τσβετάνκα Κόλεβα, καθηγήτρια
Βιολέτα Ατσκοσκα, καθηγήτρια
Σάσε Γιάντσεβ, διπλ. νομικός
Γκόραν Κόλεβ, διπλ. γεωπόνος
Κάμκα Τοτσίνοβσκα, ηθοποιός
Στράσκο Μιλόσεβσκι, ηθοποιός
Τσβετάνκα Αρσοβσκα, διπλ. οικονομολόγος
Ντάνιελ Στογιάνοβσκι, αναλυτής
Μιλένα Σπάσοβσκα, υποψήφια Διδάκτορας
Μαρία Κρστιτς, επιστημονικός συνεργάτης
Κίρο Στογιάνοσκι, καθηγητής
Ντίμο Πόποβ, κινηματογραφιστής
Ντράγκαν Γκίνοβσκι, κιθαρίστας
Αντριγιάνα Γιάνεβσκα, βιολιστής
Αλεξάνταρ Στάνκοβσκι, ζωγράφος
Τράϊτσε Κατσάροβ, συγγραφέας
Μέρι Γκεοργκίεβσκα, ακαδημαϊκός
γραφίστας
Τατιάνα Σίκοσκα, εμπειρογνώμων διεθνών σχέσεων
Ρόμπερτ Βελιάνοβσκι, ηθοποιός
Ολιβέρα Ντόνεβσκα, λογοτέχνης
Ατσο Αλέξοβ, στρατιωτικός μηχανικός (ΗΠΑ)
Ντράγκι Ντόνεβσκι, μηχανικός
Λιούπκα Αρσοβα, μηχανικός (ΗΠΑ)
Βέρα Αρσοβα, επιστήμ. πληροφορικής (ΗΠΑ)
Ντέγιαν Στεφάνοβσκι, επιχειρηματίας (Ολλανδία)
Μπράνκο Βασίλεβσκι, καθηγητής
Κρίστινα Τουτζάροβσκα-Βασίλεβσκα, καθηγήτρια
Μίρκο Τράϊκοβσκι, καθηγητής (Ελβετία)
Ντούσκο Κρστοβσκι, μηχανικός (ΗΠΑ)
Τόντορ Τοντόροβσκι, διευθυντής τράπεζας (ΗΠΑ)
Ζάκλινα Γκεστάκοβσκα, εμπειρογνώμονας σε θέματα ισότητας των φύλων
Σάσο Τραγιάνοβσκι, διπλ. μηχαν. μηχανικός
Ζόραν Μπογκντάνοβσκι, υπάλληλος υπηρεσίας υπεράσπισης
Αλεξάνταρ Λιούμεν, οδοντίατρος
Βαλεντίνα Μίρονσκα-Χρίστοβσκα, καθηγήτρια